Samolej Jan

Br. Jan Samolej – Medijni kresby.

autor : Jan Rosner

Br. J. Samolej, povoláním zámečník, jest 37 let stár. Obecnou školu vychodil ve Slezské Ostravě. Zámečnictví a technika vůbec jest pólem jeho oblíbené působnosti Své volné chvíle trávíval kdysi většinou u svého pilníku a soustruhu. Nyní od doby, kdy stal se mediem kreslícím, věnuje tomuto kreslení také několik hodin týdně. Doby, již potřebuje k vypracování jednoho výkresu, je asi taková, jako u br. Kotziana.

Znám osobně začátky medijních kreseb br. Samoleje. Prvé dvě jeho medijní kresby, neočekávaně krásné, vlily do něho kus nadšení věnovati se také po chvilkách této činnosti.

Avšak po těchto dvou opravdu pěkných kresbách, jezdí mu ruka po papíře dlouhou dobu a škrtá, čmárá, stínuje, zkrátka : provádí pouhé cviky, nad kterými se br. Samolej mrzí, neboť rád by, aby pod jeho rukou něco dokonalejšího vyvstalo. Jeho nelibost a nespokojenost nad vykonaným dílem ne-pomáhá však ničeho. Ruka škrtá stále a kreslí proti vůli media.

Medium rozmrzele odkládá několikrát tužku s úmyslem, že nebude se více věnovati tomuto medijnImu kreslení, ježto, jak tvrdí, nedochází žádného úspěchu. Jiná media však tvrdí opak a předvídají, že pozdější jeho práce budou cennými. Odloživ tužku, béře ji znovu a znovu až konečně projda různými přípravnými cvičeními, kterým ani nerozuměl a přizpůsobiv se do té míry kreslící bytosti, že jest schopen býti pasívním, počíná se práce jeho měniti a předpovědi medií docházejí spinění.

Samolej jako medium kreslí teď krásné věci, které budí obdiv u odborníků i veřejnosti. Je nesporno, že jeho medijní kresby stojí výše, nežli sáhají jeho normální schopnosti. Nutno podotknouti, že písemným pracím, ať jakýmkoliv se Samolej po vyjití ze školy nevěnoval a mimo kreslení medijního dodnes nevěnuje. Nejednou se vyřkl: „Kdybych musel při kreslení myslet a kombinovat, dávno bych nekreslil“. Temperamentnější jeho povaha procházela delší přípravnou cestou se strany duševna, nežli se stal pasivním přijimatelem plánů neviditelna a přenášečem jich na papír. Samolej ve svém medijním kreslení prochází určité doby, kdy, ač rád by kreslil, nemůže. Praví, že zapojení s duchovnem není dostatečné, je překáženo. Cítí jakés těžké vlivy, jejž ruší ho v zapojení s bytostí kreslící.

Spiritistická revue 1.4.1925 / číslo 4 – ročník 6, strana 42-43