Kubíček Josef

Kresby medijní

Z řad našich kreslících medií, jedno z nejpodivuhodnějších děl vykonává Jos. Kubíček, řezbář v Místku, Morava. Práce tyto, jež úžasně jemně a dokonale zpracovány, úchvatně unášely každého odborníka, který na našich výstavách měl příležitost originály ty pohlížet. Kopie,  jež níže čtenářům předkládáme, jsou jedny z méně dokonalých výrobků umělcových. Umělec duch,, jenž řídí ruku žáka, pod každý výkres upíše svůj podpis Hanka.  Žil-li kdy a kde na tomto světě, není nám dosud známo. Jakým způsobem domohl se tak obrovské rutiny a kreslířské své vědomosti, kde ji asi uplatňoval, dosud zamlčel, ač by nás i tyto detaily neméně zajímaly. Když by ze řad čtenářstva někdo mohl nám dáti bližší o tom vyrozuměni, bylo by nám velmi milé. Nechť tak učiní na redakci t. listu, referovali bychom příště o tom. Medium, chudý prostý řezbář, nepatrný človíček postavou i vzezřením, tím vice však nás překvapuje svou obětovnou činností, vrcholící až ve fanatismu —v tom krásném vznešeném fanatismu, jež činí z lidi Heroy a z nepatrných duší velikány Ducha, vtiskuje jim v skráně značku nesmrtelnosti.

Časopis Posel záhrobní 1910, ročník 10, číslo 1