Holajnová Anna

Medium Anna Holajnová / Anna Hollein

Sestra Anna Holajnová, se narodila 5.února 1858. Medijně počala kresliti 26.července 1925, tj. ve svém 62. roce. Pěkné začáteční medijní práce A.Holajnové, která po vychození pětitřídní školy obecné až do chvíle, kdy její ruka počala vytvářeti různé ornamenty pod vlivem neviditelného světa, nikdy se nezabývala kreslením,.

Spiritismus ve Slezsku, 1927, strana 99
autor: Jan .Rosner