Groul Václav

Výstava medijních obrazů.

V malém sále Měst. divadla je tyto dny instalována zajímavá výstava prací V. Groula, který, podle svých slov, netvoří z vlastní vůle ani přemítáním, nýbrž z vyšší duchové moci. Tvoří ve stavu bdělém, za dne, neruší ho okolní ruch ani rozhovor. Jiné mediální práce jsou prováděny v transu; to jsou práce mechanicko – mediální, kdežto tvorba p. Groula spadá do kategorie speciální.

Vzhledem k tomu, že p. Groul nemá odborného školení, působí provedení a harmonie barev jeho prací překvapivě. Po stránce technické — perokresby, akvarel a barevná tužka — jsou kreslířsky zdařilé, komposičně působivé, obsahově jsou nejzajímavější motivy rostlinné.

Malíř sám své práce třídí na 4 kategorie: geometrický a rostlinný ornament, výtvarná stylisace představ rostlinného elementu, obrazy s obsahem předmětným a obrazy nepředmětné. Těmito se blíží k tvorbě orfistů (směr nepředmětného malířství); u nás tak tvoří Fr. Kupka, aklimatisovaný v Paříži, který, aby oprostil malíře od závislosti na realistických námětech, maluje na principech čisté abstraktní výtvarnosti.

Co do výsledku, blízkého jisté reálnosti, třídí se tvorba Groulova na motivy měst a na motivy rostlin. V prvých je graficky vyslovena historie pradávných staveb (písmo, symboly, letopočty, iniciály V. G., což znamená nejen jméno autorovo, ale také iniciálu Inda, (Veber) duchovního Inspirátora kreseb. K motivům zvířecím a figurálním dosud nedošlo; stane se tak asi později.

Chronologii tohoto podivuhodného tvoření autor nevystavil. Je to škoda, neboť by jistě zajímalo psychology. Předkládá jen jediný příklad, jak si vede, když pocítí vnitřní tlak vyšší duchové vůle, která mu diktuje, že má kreslit, vede jeho ruku tak, že vlastně nikdy sám neví, co bude kresba znamenat a jaká bude.

Při pohledu na jeho kresby pradávných staveb (Kamenná tvrz, Neronova aréna aj.)  vymaní se vzpomínka na některé obrazy Suttnarovy a na některé práce kubistické.

Buď jak buď, je to tvorba nevšední, zajímavá a stojí za návštěvu a za pozornost.

Sida Volfová-Vlková, 23.5. 1947.

Publikováno v časopise Jiráskův kraj.